Historie van Oranjevereniging Giessenburg

De Oranjevereniging van Giessenburg is ontstaan uit de samenvoeging van Oranjevereniging prinses Beatrix en Oranjevereniging prinses Juliana. Tijdens een gezamenlijke ledenvergadering op 26 november 1973 is dit besluit genomen, waarna tijdens de bestuursvergadering op 23 januari 1974 het dagelijks bestuur is gekozen. De heer L.A. van Langeraad is toen tot voorzitter gekozen en dit is zo gebleven tot 1992. De heer H. Harrewijn werd benoemd tot algemeen adjunct en de heer A.E. Roos werd benoemd tot secretaris.

In februari 1988 bestond de Oranjevereniging van Giessenburg 50 jaar (de oprichtingsdatum dateert van begin februari 1938). Op het parkeerterrein van de Til is er toen ook een Beatrixboom gepland. Tevens heeft de Koningin bepaald dat wanneer een Oranjevereniging 50 jaar bestaat, ze als blijk van waardering een oranje wimpel ontvangt. Deze heeft onze vereniging die dag ontvangen uit handen van burgemeester Bakker van Giessenlanden.

Nadat de heer L.A. van Langeraad in 1992 is afgetreden heeft mevrouw S. de Bruijn-Dragt de taak als voorzitter overgenomen tot februari 2004. De heer G. de Jongh heeft vervolgens de voorzittershamer overgenomen tot februari 2006. Mariska Mekes-Boer volgde hem op tot februari 2010. Momenteel wordt de functie ingevuld door Sijmen van der Vlies. De ereleden van onze vereniging zijn de heer H. Harrewijn en de heer G. de Jongh.

De Oranjevereniging heeft tot doel (zoals vermeld in de statuten), de liefde tot Vorstenhuis en Vaderland aan te kweken en tracht dit te bereiken met alle gepaste middelen onafhankelijk van enige kerkelijke en politieke richting.