Wanneer mag de vlag uit?

Een veel gehoorde vraag. Hieronder vindt u de officiële vlaginstructie zoals die door de minister-president is uitgevaardigd.

Voor het uitsteken van de Nederlandse vlag vanaf rijksgebouwen geldt een algemene vlaginstructie, die door de minister-president wordt uitgevaardigd. De instructie werd in 1981 vastgesteld en laatstelijk gewijzigd in 2009 naar aanleiding van de viering van Veteranendag.

De instructie geldt voor het uitsteken van de vlag van de gebouwen van de Rijksoverheid; de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verzoekt provincies, gemeenten en andere overheden zich bij deze vlaginstructie aan te sluiten. De instructie maakt een onderscheid tussen ‘uitgebreid vlaggen (UV)’ (vanaf alle rijksgebouwen) en ‘beperkt vlaggen (BV)’ (alleen vanaf de hoofdgebouwen). Voor particulieren en instellingen en bedrijven bestaat er geen vlaginstructie, maar hen wordt verzocht de vlaginstructie voor rijksgebouwen te volgen.

Het uitsteken van de vlag gebeurt in principe op onderstaande dagen. Als deze dag op een zondag of op een algemeen erkende christelijke feestdag valt, dan geldt de datum tussen haakjes.

  • 31 januari (1 februari) – Met wimpel – Verjaardag van Prinses Beatrix
  • 27 april (26 april) – met wimpel – Koningsdag, verjaardag van Koning Willem-Alexander
  • 4 mei – zonder wimpel – Nationale dodenherdenking, halfstok vanaf 18.00 uur tot zonsondergang
  • 5 mei – zonder wimpel – Nationale Bevrijdingsdag
  • 17 mei (18 mei) – met wimpel – Verjaardag van Koningin Máxima
  • Laatste zaterdag in juni – zonder wimpel – Veteranendag
  • 15 augustus (16 augustus) – zonder wimpel- Formeel einde Tweede Wereldoorlog
  • 3e dinsdag in september – zonder wimpel – Prinsjesdag, alleen in Den Haag
  • 7 december (8 december) – met wimpel – Verjaardag van de Prinses van Oranje
  • 15 december (16 december) – zonder wimpel – Koninkrijksdag

Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht. Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit

Bijzondere vlaginstructie

Bij bijzondere gebeurtenissen in het Koninklijk Huis, zoals geboorte, huwelijk en overlijden, kan een bijzondere vlaginstructie worden afgekondigd. Tijdens officiële inkomende bezoeken van staatshoofden wordt alleen gevlagd in de plaatsen die worden bezocht. Op Koningsdag en de verjaardagen van Koningin Máxima, Prinses Beatrix en de Prinses van Oranje wordt de vlag uitgestoken met oranje wimpel. Bij alle andere gelegenheden hangt de vlag zonder oranje wimpel uit