4 mei – Dodenherdenking

27 april – Koningsdag 2021

4 maart Ledenvergadering

Alle leden zijn meer dan welkom op de jaarlijkse ledenvergadering.

6 maart Lampionnenoptocht

6 maart lampionnenoptocht

Nieuwe regelgeving AVG

Ook Oranjevereniging Giessenburg heeft te maken met de AVG!

Vanaf 25 mei 2018 geldt de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Deze nieuwe wet geeft personen meer privacy rechten en organisaties meer verantwoordelijkheden. Dat geldt ook voor Oranjevereniging Giessenburg en alle andere verenigingen. Elke vereniging die persoonsgegevens bewaart, zoals namen en adressen van leden, heeft hiermee te maken! Daarbij gaat het om het bewaren van digitale bestanden en om gegevens op papier. Mocht er digitaal iets mis gaan zullen wij dat binnen 72 uur melden en alles op papier zal veilig worden opgeborgen zonder dat vreemden daar bij kunnen.

Dit betekent dat wij zorgvuldig met uw gegevens om zullen blijven gaan en niet aan derden verstrekt zullen worden!

 

Berichten en foto’s plaatsen….

Oranjevereniging Giessenburg en GIESSENBURG ONLINE plaatsen regelmatig berichten over onze activiteiten en tonen fotoreportages. Volgens de AVG kan een foto ook een persoonsgegeven zijn. Wij hebben dus ook te maken met de AVG.

Over foto’s wordt in de AVG het volgende gezegd:

Als de persoon die op een foto voorkomt direct of indirect identificeerbaar is dan gaat het om een persoonsgegeven. Onder identificeerbaar wordt verstaan dat de identiteit zonder onevenredige inspanning kan worden vastgesteld.

Op de foto’s van een activiteit die Oranjevereniging Giessenburg en GIESSENBURG ONLINE regelmatig publiceren staan vaak veel personen. Dat is ook het doel van het maken van de fotoreportage. Het is een verslag van de gebeurtenis om betrokkenen maar ook andere inwoners achteraf deel te laten zijn van onze activiteiten. Uit de reacties is gebleken dat deze reportages zeer gewaardeerd worden.

Over foto’s wordt in de AVG ook gezegd dat van elke persoon die op de foto voorkomt een toestemming nodig is voor het plaatsen ervan. Een uitzondering hierop echter is als de foto’s geplaatst worden voor journalistieke doeleinden zoals het vastleggen van evenementen door fotografen of kranten. Oranjevereniging Giessenburg en GIESSENBURG ONLINE beschouwen het plaatsen van activiteiten en fotoreportages als een journalistieke taak en we zullen derhalve niet aan iedere persoon die vastgelegd wordt tijdens een evenement apart toestemming kunnen vragen alvorens de foto gemaakt (en geplaatst) wordt. Dit is ten eerste niet te doen maar zal ook ten koste gaan van de spontaniteit van de foto.

Maar….

We hebben er alle begrip voor als u niet wilt dat uw foto op de website geplaatst wordt. In principe worden tijdens al onze activiteiten foto’s gemaakt. Als u niet op de foto vastgelegd wilt worden dan kunt u dat aangeven door ons tijdens het evenement aan te spreken. Als u niet in de gelegenheid bent geweest om dit van te voren kenbaar te maken dan kunt u ook altijd achteraf verzoeken om een foto weer te laten verwijderen. Dit kan bij het bestuur of door een email te sturen naar de fotograaf die voor Oranjevereniging Giessenburg de reportages vastlegt.  Vermeldt u bij het verwijderverzoek ook altijd het fotonummer of omschrijf de foto zodat wij weten om welke foto het gaat.

 

Bestuur Oranjevereniging Giessenburg (ovgiessenburg@gmail.com)
Arie van Noordennen (a.v.noordennen@gmail.com)
Camiel Groffen (camielgroffen@hotmail.com)

 

 

Voorverkoop begonnen

Vanaf heden zijn de kaarten voor de muziekavond op zaterdag 28 april met Fusebox Coverband en De Escapades te koop. Kaarten kosten € 10,00 per stuk en zijn te koop bij:
Bloemsierkunst Klimop
Autofood Giessenburg
Eetcafé Plein 2

Een mail sturen kan ook via: OVGiessenburg@gmail.com

 

Rabobank Clubkascampagne

 

Wij doen mee met de Rabobank Clubkas Campagne!

Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden organiseert de Rabobank Clubkas Campagne en stelt 100.000 euro beschikbaar voor clubs uit de omgeving! Ook wij doen mee om een mooi sponsorbedrag bij elkaar te sparen.

Hier hebben we jouw hulp bij nodig! Ben jij lid van Rabobank Alblasserwaard Vijfheerenlanden? Deze week ontvang je je stembiljet waarmee je van 28 maart tot en met 11 april kunt stemmen op onze vereniging via www.clubkascampagne.nl/av  

Je kunt 5 stemmen uitbrengen waarvan maximaal 2 op de zelfde vereniging.

Bedankt voor uw steun!

Programma Tent 2018 bekend!

Het programma van de feesttent van 2018 is bekend! Je kunt hem vinden op de volgende pagina: https://giessenburg-oranje.nl/events/